top of page

Fenyx Nätverkstjänster:

Säker och effektiv IT-infrastruktur för din verksamhet

Ett välfungerande nätverk är grunden för en effektiv och produktiv arbetsplats.

Fenyx Nätverkstjänster tar hand om allt från installation och underhåll till support, så att du kan fokusera på din verksamhet.​​​Vi hjälper dig att skapa en IT-infrastruktur som ger dig en stabil och effektiv grund för din verksamhet.

Med dessa fem pelare skapar vi de förutsättningarna som din organisation behöver: Tillgänglighet, Hastighet, Säkerhet.

Fenyx Nätverkstjänster passar för alla organisationer, oavsett storlek.

Vi ser till att ditt nätverk är alltid tillgängligt när du behöver det, att du får en snabb och pålitlig internetuppkoppling samtidigt som ditt nätverk är skyddat mot intrång och attacker.

bottom of page
leenbackstrom